Tuyển dụng

NHẬN HỒ SƠ

Trực tiếp: Số 44, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm

Phòng nhân sự: 043 8373812 ext. 111
Email: hangnguyen@sonhanoi.com.vn

Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm, các ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương.