Tin tức sự kiện

Hưởng ứng phong trào “Vì một thế giới xanh”

13/07/2015

Hướng đến một thế giới xanh – sạch – đẹp, công ty CP hóa chất sơn Hà Nội hàng năm tổ chức 3 đợt tổng vệ sinh trong và ngoài khuôn viên công ty.

Đây là việc làm nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên của công ty nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với môi trường.

 Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty muốn xây dựng một môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp đúng như cam kết của mình về những sản phẩm không chứa chất độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng.